Huisbezoeken

  • Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek of slecht ter been bent, dan kunt u een huisbezoek aanvragen. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of er een visite wordt afgelegd.
  • Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen. Voor het aanvragen van een visite kunt u, bij voorkeur, bellen tussen 8.00 en 10.00 uur. De visites vinden meestal plaats tussen 12.00 en 14.00 uur.